Psykose og den psykotiske tilstand

okt 10, 2022Viden0 Kommentarer

Bemærk denne artikel er ikke skrevet af lægefagligt personale og træder ikke derfor i sted for lægefaglige anbefalinger. 
Kontakt altid din læge hvis du har behov for at få svar på lægefaglige spørgsmål i konkrete tilfælde.
Haster din henvendelse ring til akut telefonen eller 112.

En psykose er en tilstand, der knytter sig til forskellige psykiske lidelser og personlighedsstrukturer. At være psykotisk er ikke en permanent tilstand, men noget den psykisk lidende kan opleve som en reaktion på ydre eller indre omstændigheder. For nogle psykiske sygdomme er den psykotiske tilstand et symptom.

I nedenstående afsnit vil vi komme nærmere ind på, hvad en psykose er, samt hvad det vil sige at være psykotisk. Som med alle andre mentale lidelser gælder det også her, at psykosen ikke er farlig i sig selv, og at vi som samfund kan støtte hinanden bedre med en bedre viden og højnet bevidsthed.

Hvad er en psykose?

En psykose er en ikke-permanent tilstand, hvor den lidende oplever ikke at kunne skelne mellem virkelighed og fantasi.

En psykose kan opstå, når en kombination af psykologiske, biologiske og sociale påvirkninger bevirker, at et individ oplever at en stress belastning bliver så voldsom, at vedkommende må “flygte” fra virkeligheden. I princippet besidder alle mennesker de egenskaber der gør, at vi kan udvikle en psykose, dog er det individuelt, hvor disponeret vi er – mennesker med en højere grad af sårbarhed er mere udsatte, hvorfor vi oftest ser, at psykoserne lægger sig til de, der i forvejen lider psykisk.

Der findes forskellige typer af psykoser:

Akut psykose

Denne er kortvarig, og udløst af et pludseligt traume eller tilsvarende psykisk belastning. Dette er den mest udbredte form for psykose.

Paranoid psykose

Denne form for psykose udvikles over længere tid, og kommer til udtryk ved at den lidende føler sig forfulgt – forfølgelsen er en historie, der er fortalt af og til den lidende selv.

Narkotika-udløst psykose

Som overskriften indikerer, så kan indtag af forskellige former for narkotika udløse en kortere eller længerevarende psykotisk tilstand, der i alvorlige tilfælde kan udvikle sig til skizofreni.

Psykoser som følge af psykiske lidelser

Både diagnoserne skizofreni og maniodepressiv medfører en øget risiko for at udvikle kort- eller langvarige psykotiske tilstande. Disse vil opstå som et resultat af en overbelastning af sindet.

Hvad vil det sige at være psykotisk?

At være psykotisk betyder, at man er i en psykotisk tilstand, hvor man har mistet evnen til at kende forskel på den indre og den ydre virkelighed. Tilstanden varierer meget fra person til person, og kan opleves i forskellige grader fra milde tilfælde til ekstreme situationer, hvor individet ikke længere kan identificere sig selv eller sine omgivelser.

Når man er psykotisk, så har man så at sige mistet grebet om virkeligheden. En person i en psykotisk tilstand vil ofte se og høre ting, andre ikke gør – vedkommende kan opleve et kaotisk tankemønster, hvor tankerne høres som stemmer. På samme vis kan den lidende se syner og have en oplevelse af, at der er ting eller mennesker til stede uden at det reelt er tilfældet.

Det er selvsagt en skræmmende og alvorlig tilstand at befinde sig i, og psykosen kommer ofte med angst, tiltagende tristhed og vanskelighed ved at udføre daglige gøremål. Når dit indre bliver overtaget, og du mister kontrollen, så fylder det dit liv og din hverdag – og her har du brug for hjælp.

Mennesker der lider af psykoser, vil ofte isolere sig, da de får svært ved at fungerer socialt. Det er svært at kommunikerer med andre, når dit indre fortæller dig en historie, der ikke resonerer med deres. Er man psykotisk, så er man på vagt hele tiden, og det kan derfor være enormt drænende at være sammen med andre – endnu mere, når man oplever ikke at blive forstået.

Læs mere om de forskellige tegn på psykose her.

Kan psykoser behandles – og hvordan?

Ja, psykoser kan behandles. Der forskes meget i denne indgribende sygdom, og der findes i dag flere behandlingsformer med gode resultater. Behandlingen bør virke både helbredende og præventivt, da psykoser er noget, der kan komme og gå gennem hele livet, hvis ikke tilstanden behandles korrekt.

Behandling af psykoser foregår i Danmark i det psykiatriske system, og er et helhedsorienteret og individualiseret forløb, der tilpasses de omstændigheder, der gælder for den enkelte. Behandlingen vil typisk bestå af en kombination af samtaleterapi, undervisning, gruppeterapi og medicin.

Som med alle andre psykiske lidelser, så gælder det også for psykoser, at bevidsthed og viden er en vigtig faktor, når vi ønsker at helbrede og forebygge, hvorfor undervisning er et afgørende element i behandlingen. Når vi arbejder med vores egen bevidsthed, og forstår os selv med udgangspunkt i de udfordringer, vi har, så kan vi langt bedre navigere i verden og i vores sind.

Mennesker der lider af psykoser, har alle forudsætninger for at få et velfungerende privat-, socialt- og arbejdsliv, når blot de får den rette behandling, forståelse og indsigt.

Bliv klogere på psykoser her.

 

Blogs

Nyeste blogindlæg

 

 

Modehuse skaber fornyelse til klassiske beklædningsgenstande

Modehuse skaber fornyelse til klassiske beklædningsgenstande

Sponsoreret indlæg De fleste kender til t-shirten, som næsten er et ikonisk stykke tøj. Den kan findes både i de mest simple former, men også med smart udskæring og snit. Når de fleste mennesker tænker på en standard stykke tøj, vil mange straks tænke på en t-shirt....

0 kommentarer

Indsend en kommentar