Til Kommunen

Når borgere skal henvises til opkvalificeringsforløb, er det vigtigt at have fokus på brobygningen mellem undervisning og arbejde. Sandsynligheden for at få en borger tilbage på arbejdsmarkedet højnes, når vedkommende modtager relevant læring indenfor et bestemt fagområde og på samme tid har mulighed for at bringe sin viden i spil i praksis.

Stærkt samarbejde med lokale firmaer

Vi lægger ligeså stor vægt på at give vores kursister relevant og brugbar undervisning som på at skabe samarbejde med firmaer i de kommuner, som kursisterne (borgerne) henvises fra. Det gør vi ved at afklare med dem hvilke kompetencer de har brug hos kursisterne og samtidig bruger vi live cases fra virksomheder i undervisningen.

Ved at kunne knytte en kursist til en virksomhed undervejs i et opkvalificeringsforløb eller efter endt forløb maksimeres muligheden for at opnå stabilt og varigt arbejde. Vores kommende 1årige forløb er fleksibelt tilrettelagt, så der er plads til virtuel undervisning samt mulighed for praktik undervejs. Vi tilrettelægger et forløb særskilt til hver kursist (borger), så der tages hensyn til personlige behov samt skånehensyn.

Særligt om vores CSR-strategi

Vores strategi omkring CSR (“Corporate Social Responsibility”) fokuserer på at lave meningsfulde helhedsløsninger for de borgere, som kæmper med psykiske, sociale og fysiske udfordringer udover arbejdsløshed.

Derfor arbejder vi både med at formidle viden om digital markedsføring, ligesom vi lægger vægt på at give hver borger mulighed for at bringe denne viden i spil i en arbejdsmæssig sammenhæng, der matcher vedkommendes faglige forudsætninger og individuelle hensyn.

Helhedsfokusset i vores forløb gavner den enkelte borger både nu samt i fremtiden, og det er med til at skabe vækst og værdi for samfundet og lokalmiljøet. Ved at være brobygningen mellem opkvalificering og arbejde fremmes borgernes selvstændighed, så de enten kan blive frigjort fra jobcenter eller få mindsket deres behov for støtte.