Til sagsbehandleren 

 

Borgere med psykiske og fysiske udfordringer udover arbejdsløshed har brug for ekstra støtte i forhold til at vende stabilt tilbage til arbejdsmarkedet. Vi tilbyder skræddersyede opkvalificeringsforløb indenfor digital markedsføring, hvor der fra start til slut tages hånd om hver enkelt borger (kursist).

Et forløb varer 1 år, og hver måned bliver vores kursister introduceret for nye temaer, så de løbende får øget deres breddeviden om fagområdet. Formålet er, at vores kursister efter endt forløb kan bestride et ikke-avanceret job indenfor branchen. Herudover bliver kursisterne så tidligt som muligt i forløbet knyttet sammen med case-virksomheder for at øge deres tilknytning til arbejdsmarkedet og så tidligt i forløbet at gøre dem attraktive overfor virksomhder.

Særligt om tilrettelæggelse af undervisning

Vi tilbyder både online og fysisk undervisning ( fysisk er på sigt ) . Borgere, der kæmper med sociale eller psykiske udfordringer, kan have svært ved at befinde sig i rum med andre mennesker. Det kan nedsætte læringsudbyttet, når et mennesker bruger alt sin mentale energi på at forholde sig til andre mennesker fremfor at fokusere på undervisningen.

Gennem virtuel undervisning kan en kursist sidde i trygge rammer derhjemme og få størst udbytte af dén læring, vi tilbyder. Den virtuelle undervisning kan være løsningen på, at en borger kan udbytte sine off-dage, så vedkommende ikke mister læring og dermed bremser sine muligheder for at opnå stabilt arbejde efter endt forløb.

Vores undervisere har selv personlige erfaringer med psykiske diagnoser, og de har forståelse for de skånehensyn, der kan være behov for at tage til de deltagende kursister.

Små hold og mulighed for supplering af praktik

Vi lægger vægt på fleksibilitet og rummelighed, og derfor sammensætter vi vores hold af mindre grupper. Hver kursist som deltager fysisk til undervisning, vil være sammen med 10-14 andre. Dette højner kvaliteten af undervisningsudbyttet, og det er med til at skabe rolige rammer, som stimulerer koncentration og mental trivsel.

De fleksible forløb er tilrettelagt sådan, at der kan suppleres med praktik. Vores kursister modtager undervisning cirka 1 dag om ugen, og derimellem får de anledning til at arbejde videre med digital markedsføring via caseopgaver.