Formålet med hvert forløb er at give vores kursister (til tilknyttede borgere) grundlæggende færdigheder i digital markedsføring. Al undervisning tilrettelægges og afholdes med respekt for vores kursisters psykiske og fysiske ressourcer. Det betyder blandt andet, at alle kursister opdeles i små hold, så der er tid og plads til at hjælpe hver enkelt deltager.

Derudover bliver vores forløb tilrettelagt, så opkvalificeringen kan finde sted både ved fysisk ( på sigt ) og virtuelt fremmøde.

Via skræddersyet undervisning klargøres hver kursist til at kunne varetage et ikke-avanceret job indenfor erhvervsområdet med digital markedsføring.

Forløbsoverblik

  • 1 ugentlig undervisningsdag i digital markedsføring
    Undervisningen kan ske virtuel fra borgerens eget hjem eller ved fysisk fremmøde ( på sigt ), hvor borgeren vil befinde sig samme med få andre kursister
  • Månedlige temaer
    Hver måned introducerer vi nye temaer, der alle har relevans for digital markedsføring som hovedområde. Temaet startes med at introducere en virksomhedscase og ender med at der afleveres et produkt til de pågældende casevirksomhder – så både kursisterne og de tilknyttede virksomheder får gavn af casen.
  • 1 års undervisningsforløb
    Hver borger vil være kursist hos os i gennem 1 år, hvor der opnås helhedsforståelse for den digitale markedsføring, og der sker udvikling af faglige evner til at kunne viderekvalificere sig indenfor branchen og bestride et job.

 

Borgeren vil efter 1 års forløb være i stand til at varetage et fagligt relevant job enten remote eller fysisk. Der undervises på en sådan måde at kursisterne vil blive niche eksperter på deres område og vil kunne løfte en klar definereret arbejdsopgave for fremtidige virksomheder – eksempelvis opsættelse af en fuldautomatisk mail automation efter e-mail forløbet.

 

Størrelser på hold

Som udgangspunkt vil hvert hold bestå af 10-14 kursister. Varigheden på forløbene er 1 år, og der er mulighed for at få praktik med i forløbene ( skal aftales særskilt ) . Imellem de ugentlige undervisningssessioner vil der være cases og opgaver, som kursisterne arbejder med individuelt. Dette imødekommer evt. minimumsnormering, og casearbejdet er med til at styrke kursisternes viden om digital markedsføring.

Målgruppe

Vores primære målgruppe er borgere, der er arbejdsløse, og som har udfordringer af psykisk, fysisk eller social karakter udover arbejdsløshed. Udfordringer, som kan minimeres eller helt afhjælpes ved at bruge teknologiske tiltag samt skånehensyn i de fysiske omgivelser.

Særligt om underviserne

Jeg kommer til at stå for hovedparten af al undervisning. Jeg er har færddiggjort undervisningsforløbet i  bachelor i E-commerce Management og har arbejdet professionelt SEO/ Digital Markedsføring i mere end 10 år.

Herudover har jeg undervisningserfaring fra voksenområdet, og jeg er godkendt SMV rådgiver.

Personligt har jeg egne erfaringer med systemet i forhold til, hvad det kræver af et menneske at gennemgå opkvalificeringsforløb og samtidig håndtere psykiske udfordringer. For år tilbage blev jeg overfaldet, hvilket resulterede i, at jeg i dag har PTSD og er delvist blind på det ene øje. Jeg ved, hvilke kompetencer borgerne skal besidde ved afslutningen af et forløb. Og jeg har stor bevidsthed om, hvilke forsigtige skridt der skal tages fra start til slut i ethvert forløb.

Vi lægger vægt på, at underviserne som udgangspunkt skal være folk med psykiske diagnoser (herunder f.eks. ADHD og PTSD). Underviserne er på den måde med til at skabe positiv effekt i forhold til at være rollemodeller, der kan inspirere og synliggøre, at diagnoser ikke er en hindring for deltagelse på arbejdsmarkedet.