OCD

dec 13, 2021Viden0 Kommentarer

Bemærk denne artikel er ikke skrevet af lægefagligt personale og træder ikke derfor i sted for lægefaglige anbefalinger. 
Kontakt altid din læge hvis du har behov for at få svar på lægefaglige spørgsmål i konkrete tilfælde.
Haster din henvendelse ring til akut telefonen eller 112.

I Danmark er der kommet er væsentligt større fokus på de forskellige psykiske sygdomme i forsøget på at aftabuisere emnet. Det er til stor glæde for mange af dem, der måske har gået rundt og følt sig forkerte, fordi de skal leve med en psykisk lidelse som et vilkår, mens andre går rundt og er helt ”normale”. Det er et unødvendigt lag ovenpå at have det svært rent mentalt, som det er positivt, at vi er begyndt at fjerne.

Det betyder dog også, at der florerer rigtig meget viden om forskellige psykiske sygdomme, og det er ikke det hele, der er helt nøjagtigt. Hvis du vil blive klogere på, hvad der er rigtigt om den psykiske lidelse OCD, så kan du læse med lige her, hvor vi gennemgår de mest almindelige kendetegn.
Du kan blive klogere på, om du selv går rundt med sygdommen, om en du har nær måske døjer med det, eller bare så du har en bedre forståelse af de af dine medmennesker, der lider af den psykiske sygdom.

Hvad er OCD?

OCD er en af de sygdomme, som mange misforstår. De tænker, det handler om at holde hjemmet rent, om at alting skal ligge fint på bordet, eller at man skal vaske sine hænder lidt flere gange i løbet af dagen end normalt. Det er dog meget forsimplet, hvis man overhovedet kan betragte det som faktuelt.

OCD står for obsessive-compulsive disorder, eller obsessiv-kompulsiv tilstand på dansk, og det er i virkeligheden en tendens til ritualer, tvangstanker og tvangshandlinger, der tager overhånd, så man ikke længere selv har kontrollen over handlingerne.

Den psykiske sygdom går både ud over ens handlinger, men også ud over ens tanker, så man får en række uønskede tanker, der opleves som værende umulige at slippe af med.

Som én, der lider af OCD, ved man godt, at handlingerne hverken giver mening eller er rationelle, men fordi man får en midlertidig følelse af lettelse og ro, når man udfører handlingerne, så kan det være svært at lade være. Det betegnes som en angstlidelse, da man vil føle angst, hvis ikke man udfører tvangshandlingerne.

Hvilke symptomer er typiske for OCD?

Angst er et af de primære OCD symptomer, idet det er denne, der styrer tvangshandlingerne og tvangstankerne. De ramte ved med andre ord godt, at de ikke har kontrollen, men på grund af angsten vil de som regel give efter for tvangssymptomerne bare for at få angsten til at holde op, så de kan få kortvarig ro.
Dog skal der lægges vægt på, at roen kun er kortvarig, da sygdommen skaber en ond cirkel. Så snart roen holder op, så kommer angsten tilbage, og man vil være tilbøjelig til at udføre sine tvangshandlinger på ny igen og igen.

Hvor slemt er OCD?

Det er forskelligt, hvor slemt OCD symptomerne er, for det findes nemlig i alle sværhedsgrader. Ved de lette symptomer kan man stort set leve et helt almindeligt liv, mens man være svære symptomer kan blive invalid.

Der er også forskel på, om du har tvangstanker eller tvangshandlinger, eller om du oplever begge dele.

OBS

Meget af den information, der florerer på de forskellige sociale medier, kan nemt få dig til at tro, at du også lide af tvangssymptomer og bør blive tjekket for OCD. Dog er der mange, der har milde tvangssymptomer, men det er ikke det samme som at have OCD.

De typiske tegn på OCD

 • Tvangshandlinger
 • Tvangstanker
 • Anspændthed
 • Angst
 • Undvigelsesadfærd

Tvangshandlinger

Det, mange kender OCD som, er tvangshandlingerne. Det kan være at tjekke, om komfuret er slukket, om døren er låst og så videre, men det er kun én del af det.

Tvangshandlingerne dækker over både handlinger og ritualer, som man udfører for at få angsten til at gå væk. Hvis man samtidig oplever tvangstanker, vil handlingerne dulme disse.
Dog vil det både være en kortvarig pause fra tankerne og en kortvarig pause fra angsten, for den kommer relativt hurtigt igen og beder dig om at udføre handlingerne på ny.

Nogle af de mest almindelige tvangshandlinger er at vaske sine hænder overdrevent meget, tjekke de samme ting igen og igen, at bede en bøn, tælle eller sige bestemte ting, remser for eksempel, sætte ting i en bestemt orden og så videre.

Tvangshandlinger kan komme til udtryk på flere forskellige måder.

De mest almindelige tvangshandlinger:

 • Vaskeritualer
 • Gentagelsesritualer
 • Mentale ritualer – for eksempel at tælle
 • Kontrolritualer – for eksempel at tjekke de samme ting igen og igen
 • Orden og symmetri

Tvangstanker

Tvangstankerne kan sammenlignes en lille smule med den fornemmelse, som den almene borger får, når de får tankemylder. Dog er det ved tvangstanker ofte meget uønskede forestillinger, indskydelser, billeder og ideer, der dukker op igen og igen.
Ofte er de meget ubehagelige, og selvom man rent rationelt tager afstand til dem, så vil de stadig køre rundt i hovedet. Tankerne kan være i total modstrid med ens holdninger og følelser.

Nogle af de typiske tanker er en overdrevet frygt for at blive smittet med en sygdom eller for at blive beskidt. Det kan også være en frygt for, at der kommer til at ske noget med en selv eller med en, man holde af.
Fælles for tvangstankerne er, at de ofte begrundes med, at man er uforsigtig eller gør noget frygteligt med vilje, hvorfor man nemt kan få det endnu dårligere med sig selv igennem disse.

De mest almindelige tvangstanker:

 • Frygt for at blive smittet
 • Frygt for bakterier
 • Frygt for at komme til skade
 • Frygt for, at en man har nær kommer til skade

Angst

Angsten er det, der driver tvangshandlingerne og tvangstankerne ved OCD. Hver gang en person med OCD oplever en bestemt følelse af angst, vil de føle trang til at udføre den tvangshandling, der får angsten til at gå væk. Angsten er dog kun væk i relativt kort tid, hvorefter den kommer tilbage, og personen føler sig nødsaget til at udføre rutinen igen. Det er en ond cirkel, som man har størst held til at bryde gennem behandling.

Angsten kan både være overfor eget helbred, overfor at der sker de mennesker noget, som man har nær, overfor ulykker og meget andet.

Undvigelsesadfærd

Undvigelsesadfærden kommer til udtryk som et forsøg på at undgå at fremprovokere tvangstankerne. Det vil sige, at man bruger meget tid på at prøve at undgå situationer, som man mener vil fremkalde tvangssymptomerne. Det kan være alt lige fra steder til personer.
Derudover er det heller ikke unormalt, at man forsøger at undgå steder, hvor andre kan se en, fordi man synes, det er pinligt at udføre ritualerne. Dermed kan man hurtigt komme til at leve en meget isoleret tilværelse.

De forskellige typer OCD

Grundlæggende er der to forskellige typer OCD, som man skelner imellem. Den ene type vil primært være domineret af tvangstankerne; det vil sige, at indskydelser og tankebilleder dukker op igen og igen hos den person, der lider af sygdommen.

Den anden vil primært være præget af tvangshandlinger – ritualer, som de føler sig nødsaget til at udføre for at undslippe angsten.

I langt de fleste tilfælde vil man opleve begge dele, men den ene vil blot være mere dominerende end den anden.

Har jeg OCD?

Ofte vil man med OCD som sagt godt kunne se, at ens handlinger er irrationelle, så hvis du har nogle ”vaner”, der ikke giver mening, der begynder at forhindre dig i at gøre ting, som du gerne vil eller plejer at gøre, eller hvis det går ud over din sociale funktion, så er det en god ide at kontakte din læge, så I sammen kan finde en løsning.

Hvor mange har OCD?

Der er lavet befolkningsundersøgelser, der viser, at det er lidt over 2%, der oplever at have OCD på et eller andet tidspunkt i livet ligeligt fordelt blandt både mænd og kvinder. Dog opstår symptomerne ofte tidligere hos mænd. Faktisk er det ca. en fjerdedel af alle mænd, der lider af OCD, som allerede får diagnosen før de fylder ti år, mens flertallet af kvinder først diagnosticeres i teenageårene.

Hvorfor får man OCD?

Der er ikke én ting, der ligger til grund for at OCD bryder ud. Det vil ofte ske i et samspil mellem både det biologiske og genetiske samt det sociale og det psykiske. Dog vil der være en større chance for, at du udvikler OCD, hvis det ligger i familien – ligesom med mange andre psykiske sygdomme.
Dog er der også en genetisk eller arvelig sammenhæng mellem OCD og bipolar lidelse, hvilket er mindre typisk, end at samme psykiske lidelse føres videre rent genetisk.

Der er også undersøgelser, der tyder på, at OCD kan opstå i sammenhæng med en traumatisk eller belastende begivenhed.

Er der en speciel risikogruppe for OCD?

Den særlige risikogruppe er som sagt, hvis en i din familie lider af enten OCD eller bipolar lidelse. Dog viser undersøgelser også, at der er et større antal børn med OCD, hvis deres mor er ældre end gennemsnittet, eller hvis der opstår fødselskomplikationer.
Derudover vil der også være en større risiko blandt misbrugere.

Sygdomsforløbet

Et sygdomsforløb med OCD kan se meget forskelligt ud fra person til person – sådan er det med de fleste psykiske sygdomme. Når det kommer til OCD, vil den psykiske sygdom ofte udvikle sig med tiden.
I starten vil det altså være en meget mild grad af tvangstanker eller tvangshandlinger, der senere hen kan udvikle sig til et større problem. Der er dog også nogle tilfælde, hvor det opstår fra den ene dag til den anden, hvor hverdagen meget pludseligt kan blive forandret.

Hvornår viser de første tegn sig?

De fleste vil opleve de første tegn allerede som barn eller som ung. Opleves sygdommen som barn, stilles diagnosen dog først, når de er nået en vis alder, da man selv vil være i stand til at fornemme, at der måske er noget galt.

OCD hos børn og voksne

OCD viser sig på samme måde hos børn, unge og voksne – der er ikke den helt store forskel på hverken tvangshandlingerne eller tvangstankerne. Dog vil børn ofte gøre et større forsøg på at skjule sine symptomer, idet de finder det pinligt, og de er bange for at blive set som skøre.

Hos børn vil sygdommen yderligere vise sig ved, at de har svært ved at koncentrere sig i skolen; eller måske endda bare når de ser en film. Det skyldes, at de sidder og tæller eller siger remser i hovedet, hvorfor man egentligt ikke lægge mærke til det som forældre.

Behandlingsmuligheder

Der er rigtigt mange gode behandlingsmuligheder for dig med OCD, og det kan have stor betydning for dit liv at få stillet den rigtige diagnose. Det giver først og fremmest indsigt og forståelse for de vanskeligheder, som du har går og har – både for dig selv og for dem omkring dig. For det andet, så giver det dig mulighed for at arbejde med din psykiske lidelse igennem den rette behandling.

Der vil være nogle, der har både dårlige og gode perioder – her vil stress ofte være en stor faktor i forhold til hvilken periode, man befinder sig i. I meget stressende periode, vil man ofte få en opblussen af tvangssymptomer, mens man resten af tiden lever et ret normalt liv. Det samme gælder dem, der kun oplever de lette symptomer.

Hvis man derimod oplever svære symptomer på OCD, kan det være invaliderende, og det kan være svært at få en hverdag til at fungere – både rent arbejdsmæssigt, men også med familien. Det gælder særligt, hvis ikke du får den rette behandling.

Et overblik over de forskellige behandlingsmuligheder for dig med OCD

Hvis du har OCD, men ikke kommer i behandling, er der en større chance for, at den psykiske lidelse udvikler sig til at være kronisk. Hvis du derimod kommer i behandling, kan man mindske dine symptomer eller i nogle tilfælde endda få dem til at forsvinde helt.

Der er en række forskellige behandlingsmuligheder til dig med OCD, hvoraf det første ville være psykoterapi i form af kognitiv adfærdsterapi. Denne behandling kan kombineres med medicin, hvis det vurderes til at være nødvendigt.

Psykoterapi i form af kognitiv adfærdsterapi

Psykoterapi er den primære terapiform i Danmark, og det er også det oplagte valg til dig med OCD. Dog vil man benytte denne model med fokus på den kognitive adfærdsterapi. Her arbejder behandleren med at udfordre angsten, katastrofetankerne og tvangshandlinger – hvilket garanteret lyder utroligt ubehageligt for dig med OCD.
Dog er målet med denne behandling, at man kan mindske den angst, som udløser både tvangstankerne og tvangshandlingerne og dermed få stoppet eller minimeret den onde cirkel, som sygdommen holder dig i.

Man udfordrer angsten ved at udsætte patienten for situationer, der udløser symptomerne, mens man samtidig undlader at udføre de tvangshandlinger, som angsten beder om. Det vil selvfølgelig ikke ske på én gang, men derimod forsigtigt og i det tempo, som patienten føler, at de kan følge med til.
Ved at gøre det på den måde kan man træne patientens evne til at stå imod, og dermed får angsten ikke lov til at tage kontrollen.

Processen kan både foregå individuelt eller i grupper, og hvis det drejer sig om et barn eller en meget ung, vil man i nogle tilfælde også inkludere familien.

Medicinsk behandling

I nogle tilfælde vil man vælge at gå ind og kombinere behandlingen med medicin, da det også kan hjælpe med at behandle sygdommen. Ofte vil det være antidepressiv medicin, men det kan også være antipsykotisk medicin, hvis man har med voksne at gøre, der lider af en særligt svær grad af OCD.
Medicinen vil sjældent gå ind og fjerne OCD helt, så det vil altid være en fordel at gå i behandling også.

Hvilke sygdomme kan opstå sammen med OCD?

Det er ikke unormalt at have andre psykiske lidelser, hvis du har OCD, hvilket blot understøtter, at det kan være en god ide at søge hjælp hos en psykolog.

Nogle af de mest almindelige sygdomme, der kan opstå sammen med OCD er depression, andre angstlidelser og bipolar lidelse.

For børn og unge med OCD ses også en overhyppighed af Tourettes syndrom, mens særligt piger i puberteten med OCD også har tendens til at udvikle spiseforstyrrelser ved siden af.

Livet med OCD

Livet med OCD vil se meget forskelligt ud alt afhængig af, om du har en diagnose eller ej, samt hvor i forløbet du er med sygdommen. Derudover er der også utroligt stor forskel på graden af OCD, hvilket selvfølgelig også vil spille en stor rolle i forhold til, hvordan netop dit liv vil se ud, hvis du lider af den psykiske sygdom.

OCD uden diagnose

Når man forestiller sig OCD, som den sygdom, man hører om i medier, så er det svært at se den som en psykisk lidelse, der kan komme i vejen for ens hverdag, fordi det ses som små finurligheder ved ens personlighed. Når det kommer til den faktisk diagnose, vil man dog ofte bruge utroligt lang tid på sine tvangstanker og tvangshandlinger, og det vil også være utroligt ubehageligt. Bare det at komme ud af døren kan være en langvarig proces, fordi man skal tjekke at alting er slukket, og at døren er låst igen og igen.

Denne bagatellisering af OCD kan medføre, at mange blot mener, at de skal tage sig sammen og komme over det, fordi de ikke betragter det som en psykisk sygdom. Der er også mange, der skammer sig og synes, at det er pinligt, så de har ikke lyst til at fortælle andre om deres symptomer.
Dem, der tilhører denne gruppe, vil også prøve at skjule deres ritualer, og dermed kommer andre til at se dem som lidt sære fremfor én, der har brug for hjælp.

Begge dele er med til at øge antallet af dem med OCD, der ikke får den rigtige diagnose og dermed heller ikke den rigtige hjælp, og det er et tab.

OCD med diagnose

For dem, der får en diagnose, vil det være væsentligt nemmere at håndtere den psykiske sygdom, netop fordi de selv opnår en bedre forståelse, men også fordi deres pårørende kan få en bedre forståelse. Det gør det muligt for dem at håndtere sygdommen på den måde, der er bedst for dem.

Gør det nemmere for dig selv

Hvis du har en OCD diagnose, er der en række ting, du selv kan gøre for at gøre det nemmere for dig selv at leve med det vilkår. Det vil først og fremmest være at søge hjælp, hvis du i øjeblikket går og skammer dig over dine symptomer og derfor forsøger at holde dem skjult. Jo hurtigere du kommer i behandling, jo bedre resultater vil du opnå, og derfor er det vigtigt, at du sætter ind i tide.

Derudover kan du også dæmpe din OCD ved at lære den at kende samt ved at finde ud af, hvad du kan gøre for at ændre dine mønstre. Det er også noget af det, som behandlingen går ind og hjælper dig med.
Hvis du allerede har en behandler, er det også vigtigt, at du er ærlig overfor dem, så du kan få den bedste behandling.

Derudover er det også vigtigt, at du passer på dig selv og betragter OCD som den sygdom, det er. Det vil sige, at du med fordel kan forsøge at undgå stress, og at det kræver tålmodighed at komme over sygdommen. Giv dig selv tid til at ændre de indgroede mønstre og vaner, og lad være med at være for hård ved dig selv.

Hjælp en med OCD, som du har nær

Hvis du er pårørende til en, som har fået diagnosen OCD, eller som du mistænker kunne have OCD, så er der en række ting, som du kan gøre for at gøre det nemmere for dem.

For det første er det vigtigt, at du sætter dig ind i sygdommen, så du får en forståelse af, at de ikke bare kan ”tage sig sammen” og stoppe deres ritualer og tvangshandlinger.

Derudover er det også vigtigt, at du forsøger at holde din vrede og frustration for dig selv. Det er helt almindeligt at følelserne kommer frem i dig, da det er svært at være vidne til den lidelse, som en, man holder af, går igennem. Men at lade din vrede og frustration komme til udtryk vil blot gøre symptomerne værre, og derfor er det en god ide at finde en måde, hvorpå du kan bearbejde dine følelser, uden at de ser det.
Det er vigtigt, at du passer på dig selv og holder fast i det, som gør dig glad, og det er også vigtigt, at du ikke undertrykker dine følelser. Ved at passe på dig selv først, vil du også have nemmere ved at være nærværende og omsorgsfuld overfor din nære.

Helt konkret er det også en god ide at hjælpe dem med at søge hjælp ved at opmuntre dem eller ved at tage kontakt til lægen, hvis de ikke selv føler, at de kan.

Sidst er det vigtigt, at du passer på med at tilpasse din adfærd til lidelsen, da det kan holde angsten kørende og dermed vil forstærke tvangssymptomerne.

Få hjælp og støtte hos OCD foreningen

OCD foreningen er et fantastisk sted for dig, der lide af OCD, eller dig, der er pårørende til en med OCD. Det er et sted, hvor man kan få alt lige fra rådgivning, støtte og hjælp, uanset hvordan man er knyttet til den psykiske lidelse.

Det er en forening med mange formål. Heriblandt at oplyse og udarbejde informationsmateriale om OCD ramte til pårørende og behandlingssystemerne, så dem med OCD kan få den bedst mulige behandling.
De arbejder også på at tilvejebringe informationer om, hvor den OCD-ramte kan henvende sig og få behandling, og så vil de gerne etablere lokale netværksgrupper i hele landet for både OCD-ramte og deres pårørende.
Der er blevet lavet mange undersøgelser, der viser, at det at kunne finde et fællesskab om netop det, der får en til at føle sig isoleret – for eksempel OCD, kan gøre underværker for ens selvværd og selvbillede. Derfor er det en god ide at oprette disse fællesskaber; også for at bekæmpe den ensomhed, man nemt kan føle.

Derudover vil de også etablere lokal telefonrådgivning i hele landet, så man altid kan få hjælp, samt afholde konferencer og foredrag både med forskere, men også for alle dem, der gerne vil lære den psykiske sygdom bedre at kende.

Politisk arbejde

Rent politisk arbejder foreningen for at etablere et samarbejde mellem nationale, nordiske, europæiske og internationale organisationer, så de både kan fremme forskning, men også få mulighed for at oplyse om OCD og forhåbentligt få det aftabuiseret den vej igennem. De forsøger også at påvirke dansk politisk til at forstå, anerkende og støtte OCD-ramte med den relevante behandling, så de kan komme ud og blive bidragende medlemmer af samfundet.

Generelt set er målet, at det skal være så nemt som muligt at have en psykisk sygdom og samtidig leve et godt og tilfredsstillende liv. Vil du læse mere om dem, kan du klikke dig ind på deres hjemmeside Ocd-foreningen.dk. Her finder du oplysninger om foreningen og arrangementer, og du har også mulighed for at melde dig som frivillig.

Blogs

Nyeste blogindlæg

 

 

Modehuse skaber fornyelse til klassiske beklædningsgenstande

Modehuse skaber fornyelse til klassiske beklædningsgenstande

Sponsoreret indlæg De fleste kender til t-shirten, som næsten er et ikonisk stykke tøj. Den kan findes både i de mest simple former, men også med smart udskæring og snit. Når de fleste mennesker tænker på en standard stykke tøj, vil mange straks tænke på en t-shirt....

0 kommentarer