Hvad er autisme?

dec 13, 2021Viden0 Kommentarer

Bemærk denne artikel er ikke skrevet af lægefagligt personale og træder ikke derfor i sted for lægefaglige anbefalinger.
Kontakt altid din læge hvis du har behov for at få svar på lægefaglige spørgsmål i konkrete tilfælde.
Haster din henvendelse ring til akut telefonen eller 112.

 

Autisme går under kategorien psykisk lidelse, hvor der er tale om en udviklingsforstyrrelse. Det kan ses i større eller mindre grad hos den enkelte og vil som oftest gøre sig gældende hele livet fra spæd til voksen.
Når man er autist, kan der være tale om en anden måde at se verden og tingene på, der gør, at det kan være svært at reagere hensigtsmæssigt eller som normen til alle tider. Med den rette behandling, kan der dog være tilfælde, hvor det er muligt at inkorporere vaner og tankemønstre, der gør det nemmere at håndtere hverdagens udfordringer.

Det vil som oftest være i forbindelse med sociale sammenhænge, at personer med autisme udviser de stærkeste symptomer eller afvigelser fra normen, da de kan have en nedsat evne til at udvise forståelse overfor andre menneskers følelse og tanker.

Symptomer på autisme

Der er flere symptomer, der kan gøre sig gældende for autisme, og da det er en meget kompleks psykisk sygdom, vil det være forskelligt, hvad der gør sig gældende for den enkelte. Det er ikke sikkert at autisme giver alle symptomer for den enkelte, men det kan gøre sig gældende i nogle svære tilfælde.

Typiske tegn på autisme:

  • Manglende evne til at tillære sig sociale færdigheder
  • Ingen forståelse for vittigheder og sarkasme
  • Manglende kommunikative færdigheder
  • Høje kognitive egenskaber
  • Manglende empati og forståelse for andres følelser
  • Sensorisk overfølsomhed

Forandringer i hjernens udvikling

Forskerne er mere eller mindre enige om, at autisme skyldes en underudvikling eller en forstyrrelse af denne i hjernen på et tidligt stadie i livet – og måske endda også inden fødslen. Det er her aktuelt at tale om neurologiske forstyrrelser, der påvirker dagligdagen og de tanker samt mønstre, der gør sig gældende for den enkelte person.
Oftest vil autisme blive omtalt som en autisme spektrum forstyrrelse, da der her er tale om et spektrum at neurologisk karakter.

Høje kognitive egenskaber

Det virker til, at personer med autisme har skiftet deres empati og forståelse for andres menneskers handlinger ud med de kognitive egenskaber. I hvert tilfælde er det ofte sådan, at personer med en autisme spektrum forstyrrelse har et højt kognitivt niveau sammenlignet med personer, der ikke lider af autisme.
Dog er der enkelte tilfælde, hvor det sammen med en autisme spektrum forstyrrelse gør sig gældende, at der er andre neurologiske funktionshæmmelser, der gør, at den kognitive funktion er meget betydeligt nedsat, hvilket besværliggør udviklingen i livet og hæmmer evnen til at klare hverdagens udfordringer yderligere.

Manglende sprog

Det kan være svært for personer med autisme at kommunikere med andre mennesker. Først og fremmest vil der i de fleste tilfælde være tale om nedsatte evner til at sætte sig ind i andre menneskers følelser og udvise empati. Der kan også være talevanskeligheder, da det kan være svært at udtrykke sig verbalt med denne psykiske sygdom.
Ligeledes kan det være svært at interagere med andre, eksempelvis på legepladsen, når man skal aflæse andre børns adfærd og hensigter.

Større følsomhed overfor indtryk

Det er ikke utænkeligt, at personer med forstyrrelser i autisme spektret vil være særligt følsomme overfor udefrakommende stimuli. Dette kan eksempelvis være overfølsomhed overfor varme eller kulde, hvor ingen temperaturer nærmest er behagelige. Det kan også være i form at teksturer i eksempelvis tøj eller mærker i disse, ligesom at lys og lyde kan virke meget voldsomme for dem der er ramt at autisme.
Det kan være nødvendigt at skærme for omgivelserne, hvis en person er ramt af autisme, hvilket kan have store konsekvenser i forhold til at opretholde en normal hverdag, skolegang og arbejdsliv.

Forskellige typer af autisme

Autisme er ikke bare autisme og spænder over et bredt spektrum af forstyrrelser, der kan give de samme symptomer eller vise sig at være helt forskellige. Ved autisme vil der som oftest gøres forskel på infantil autisme, atypsik autisme, RRT samt aspergers og andre udviklingsforstyrrelser.

Infantil autisme

Infantil autisme er den form for spektrum forstyrrelse, der viser sig allerede, inden at barnet er 3 år gammel. Her kan det være svært at tage kontakt med andre mennesker og familiemedlemmer, hvor særligt øjenkontakten og den fysiske kontakt er vanskelig.
Mange gange ses der ved infantil autisme en nedsat eller dårlig sprogudvikling. Det vil som oftest være sådan, at autismen gør, at barnet skærmer sig fra omverdenen og begrænser leg og interesser indenfor enkelte områder, hvor der altid vil være ritualer at finde. Her er der behov for konsekvens i hverdagen for at opretholde den kontrol, som barnet har behov for i sin indre verden.

Atypisk autisme

Forskere mener, at autisme allerede opstår inden fødslen, som en del af en manglende udvikling i hjernen under graviditeten. Derfor vil det også gøre sig gældende, at langt de fleste personer vil udvise symptomer på autisme allerede i en meget tidlig alder.
Atypsik autisme er for de personer, der ikke endnu har udviklet sygdommen i de tidligere leveår, men får symptomer efter 3 års alderen. Det kan også være, at der diagnosticeres autisme, hvor barnet eller personen ikke har nogle markante eller typiske symptomer på sygdommen, men alligevel viser sig at have spektrum forstyrrelserne klinisk.

Aspergers syndrom

Aspergers er en form for autisme, hvor der som oftest er tale om manglende sociale og kommunikative egenskaber, ligesom det gør sig gældende for den infantile autisme. Her vil der som oftest være tale om, at der er intelligens og sprog, der er alderssvarende, men hvor autisme spektret stadig er forstyrret. Her vil der være behov for faste rammer og en forudsigelig hverdag, hvis ikke symptomer skal vise sig.

Anden udviklingsforstyrrelse

Der kan være udviklingsforstyrrelser, der minder meget om autisme, men som ikke gør sig gældende ved en spektrum forstyrrelse. Disse former for autisme kaldes over en bred kam for anden udviklingsforstyrrelse. Her vil den typiske behandling ikke have den samme effekt til trods for, at der er tale om de samme manglende færdigheder hos den enkelte.

FAQ

Hvad er autisme?

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der som oftest gør sig gældende hele livet. Der vil som oftest være tale om en nedsat evne til at udvise empati og forståelse for andre mennesker og deres mønstre og følelser. Det er derfor også oftest i de sociale sammenhænge, at personer med autisme vil udvise de største symptomer.

Er personer med autisme altid særligt kloge?

Det er oftest sådan, at personer, der lider af autisme eller autisme spektrum forstyrrelser, er højt udviklet kognitivt. Der vil dog være flere tilfælde, hvor det modsatte gør sig gældende, og hvor de kognitive egenskaber er betydeligt nedsat sammenlignet med personer, der ikke lider af autisme.

Er infantil autisme omsorgssvigt?

Der er nogle, der omtaler infantil autisme som en sygdom, der opstår som følge af omsorgssvigt og manglende forældreevne. Dette er dog langt fra tilfældet. Enhver form for autisme opstår som følge af en manglende udvikling af hjernens funktioner, hvilket er noget, der opstår allerede under graviditeten, men som kan komme til udtryk på forskellige tidspunkter i livet.

 

Blogs

Nyeste blogindlæg

 

 

Modehuse skaber fornyelse til klassiske beklædningsgenstande

Modehuse skaber fornyelse til klassiske beklædningsgenstande

Sponsoreret indlæg De fleste kender til t-shirten, som næsten er et ikonisk stykke tøj. Den kan findes både i de mest simple former, men også med smart udskæring og snit. Når de fleste mennesker tænker på en standard stykke tøj, vil mange straks tænke på en t-shirt....

0 kommentarer