Fritaget for mundbind badge gør hverdagen nemmere

dec 13, 2021Viden0 Kommentarer

Bemærk denne artikel er ikke skrevet af lægefagligt personale og træder ikke derfor i sted for lægefaglige anbefalinger. 
Kontakt altid din læge hvis du har behov for at få svar på lægefaglige spørgsmål i konkrete tilfælde.
Haster din henvendelse ring til akut telefonen eller 112.

Under Corona blev det meget almindelige at benytte mundbind, når du opholdt dig i offentlige rum i forsøget på at mindske smitten. Det skabte meget debat, da nogen var meget imod at bruge det, og andre var meget imod, når andre ikke brugte det. I nogle tilfælde kunne det endda føre til chikane fra begge sider af.

Hvis det er ren principsag, så er det på eget ansvar, at man bevæger sig ud i denne type konflikter – dog er der nogle, der havner i den type situation helt uden, at de er interesseret i det eller har mulighed for at undgå det. Det er nemlig dem, der har en usynlig sygdom.
For dem er der nu skabt et Fritaget for mundbind badge, så alle kan se, hvem der er fritaget for at bære mundbind, så de kan få lov at handle i supermarkederne i fred.

Du kan læse de officielle skrifter om fritaget for mundbind badge lige her, og ellers får du en mere dybdegående og forklarende guide til fænomenet nedenfor.

Hvad er en usynlig sygdom?

En usynlig sygdom er en sygdom, der ikke kommer til udtryk i personens væremåde eller udseende. Man kan se sund og rask ud, mens en sygdom tærer på ens krop og svækker en på den ene eller anden måde – enten psykisk elle fysisk.
Ofte kæmper man nemlig med både træthed, lavt energiniveau, bivirkninger fra ens medicin, andre symptomer og bekymringer om fremtiden, mens man skal høre på, at man da ikke ligner én, der fejler noget.
Ofte kræver det også, at man selv gør opmærksom på sin sygdom i tide og utide, når den kommer i vejen for, hvad man kan, og det modtages ikke altid lige vel, når ikke det er en sygdom, der kan ses. Det er for eksempel i forbindelse med, at det bliver påkrævet at bære mundbind, og der er nogle, der ikke kan, uden at det skaber yderligere gener for dem.

Og det er netop derfor, det blev muligt at bestille et Fritaget for mundbind badge.

Hvilke sygdomme kan være usynlige?

Der er først og fremmest en række kroniske sygdomme, der kan være usynlige. Det vurderes faktisk, at de udgør hele 80%af alle nuværende sygdomme og invaliderende lidelser. Nogle af de sygdomme, der kan være usynlige er kræft, psykisk sygdom, diabetes, migræne, fibromyalgi, whiplash, astma, angst, lungesygdomme og mange flere.

De mere generelle sygdomme, der berettiger dig til et Fritaget for mundbind badge, inkluderer nedsat bevidsthedsniveau, hvilket ikke er til at se på overfladen, men det kan også være en fysisk eller mental svækkelse. Det inkluderer overordnet set de sygdomme, hvor personen oplever et betydeligt ubehag eller vejrtrækningsbesvær, når de bærer mundbind, eller hvor mundbindet går ind og påvirker deres funktionsevne.

De mest typiske usynlige sygdomme, der berettiger dig til et fritaget for mundbind badge

Der er en række sygdomme, der gør det særligt svært for mennesket, der lider af sygdommen at bære mundbind, idet det skaber en række komplikationer. Det er netop disse sygdomme, der berettiger dig til et fritaget for mundbind badge, fordi mundbind ikke er ment som et middel til at gøre livet svære, men blot for at mindske smitten.

De mest typiske af de usynlige sygdomme indenfor denne kategori er:

Kræft

En af de sygdomme, som mange har respekt for, men som faktisk kan være svær at se på folk, er kræft. Her er symptomerne længerevarende synkebesvær, uforklarligt vægttab, længerevarende hoste eller hæshed, ændret afføringsmønster, uforklarlig blødning, ændrede modermærker eller sår, der ikke vil hele, knuder eller hævelser, der ændrer sig.

Det er ikke alle typer kræft, der gør, at du ikke kan bære mundbind, men hvis du for eksempel har kræft i lungerne, så vil mundbindet potentielt udgøre en gene.

Psykisk sygdom

Psykisk sygdom kommer i mange forskellige former, og det er langt fra alle psykiske sygdomme, der fritager dig fra at bære mundbind. Dog kan psykisk sygdom i form af for eksempel angst gøre, at mundbindet er til gene for personen. Særligt i de tilfælde, hvor personen samtidig lider af klaustrofobi, vil det være ubehageligt og angstfremkaldende at bruge mundbindet.

Hos mange af dem, der lider af angst, vil det at gå ud i offentligheden uden mundbind dog kunne være lige så angstprovokerende, netop fordi man sætter sig selv til offentligt skue. man ved, at man risikerer at blive konfronteret. Derfor kan man bestille et i dette tilfælde også.

Diabetes

Folk med diabetes er typisk også fritaget at bære mundbind. Det kan blandt andet skyldes, at diabetes er en af de sygdomme, der kan føre til ubehagelige symptomer i munden. Det inkluderer blandt andet parodontitis, caries, svampeinfektion og mundtørhed.

Migræne

Det er nok de færreste, der ville betragte migræne som værende en af de usynlige sygdomme, der berettiger dig til et fritaget for mundbind badge, men faktisk kan mundbind give yderligere symptomer, hvis man døjer med migræne.
Det skyldes ikke, at vi ikke får nok ilt, men derimod at vi har tilføjet en modstand, og bæreren af mundbind dermed skal bruge flere kræfter på at trække vejret. Det kan føre til spændinger, hvilket kan føre til hovedpine, og det kan også gøre din migræne være.

Fibromyalgi

Fibromyalgi er endnu en sygdom, der fritager dig fra at bære mundbind. Det er lidt af samme årsag som med migræne. Det betegnes som en generel smertetilstand i hele kroppen, og det kan føre til symptomer i form af hovedpine, træthed, tarmirritation, bæreirritation, menstruationssmerter, overfølsomhed overfor kulde, uro i benene, unormal fornemmelse af stikken, prikke og følelsesløshed samt muskelsvækkelse og forværret muskelsmerte ved fysisk aktivitet.

Her er det særligt hovedpinen og trætheden, der udgør det fritagende element, idet man bruger flere kræfter på at trække vejret gennem et mundbind og dermed øger chancen for at få hovedpine eller øger trætheden, man føler i kroppen.

Whiplash

Whiplash er også den sygdom, som vi normalt omtaler som piskesmæld, og den er foruden smerterne i kroppen typisk også ledsaget af både hovedpine og svimmelhed. Et mundbind kan føre til begge dele, hvorfor det er optimalt at kunne bære en fritaget for mundbind badge, hvis man lider af whiplash.

Astma

Astma er en relativt kendt sygdom blandt mange, og der er nok ikke nogen, der er overraskede over, at sygdommen giver dig et fritaget for mundbind badge, idet de mest typiske symptomer inkluderer hoste, åndenød, trykken og ubehag i brystet samt anstrengt vejrtrækning.
Man bruger i forvejen en del energi på at trække vejret, når man har astma, og det ville i mange tilfælde blive værre, hvis man bærer et mundbind, da det netop tilføjer en ekstra modstand.

Lungesygdom

Sidst – men ikke mindst – kan man også få sig et fritaget for mundbind badge, hvis man lider af en lungesygdom. Uanset hvilket lungesygdom det er, vil det typisk påvirke ens vejrtrækning, og så snart en sygdom går ind og påvirker din vejrtrækning, kan du betragte dig selv som fritaget for at bære mundbind.

Et forsøg på at skabe tolerance

Dog er det vigtige ikke hvilke sygdomme, der er godkendte til at fritage dig fra at bære mundbind, men at dem, der ikke bærer mundbind, kan formå at gøre det uden at blive chikaneret eller stå for mål for skæve blikke. Der skal være en tolerance overfor andre i det danske samfund, og fritaget for mundbind badget er et forsøg på at skabe netop det.
Særligt for dem, der finder det angstprovokerende at vide, at man ikke kan se på dem, at de har en legitim årsag til at lade mundbindet blive hjemme, kan Fritaget for mundbind badget være en hjælp.

Det er nemlig ikke et krav, at man kan dokumentere, at man ikke behøver at bære mundbind. I stedet er der et ønske om, at vi alle skal gøre en indsats for at lade tvivlen komme den enkelte borger til gode.

Sådan bestiller du dit fritaget for mundbind badge

Hvis du er én af dem, der går rundt med en usynlig sygdom, og du synes det er ubehageligt, at andre sender skæve blikke, så har du siden d. 7. januar 2020 kunne bestille et fritaget for mundbind badge. Badgen kan du sætte på tøjet, når du går udenfor døren uden mundbind.

Det er kun til personer, der faktisk er fritaget for at bære mundbind, og derfor skal du bestille det igennem enten din patientforening eller en af de kommunale institutioner, som de kan bestilles igennem. Du kan også bestille dem via Rosendahls.

Blogs

Nyeste blogindlæg

 

 

Modehuse skaber fornyelse til klassiske beklædningsgenstande

Modehuse skaber fornyelse til klassiske beklædningsgenstande

Sponsoreret indlæg De fleste kender til t-shirten, som næsten er et ikonisk stykke tøj. Den kan findes både i de mest simple former, men også med smart udskæring og snit. Når de fleste mennesker tænker på en standard stykke tøj, vil mange straks tænke på en t-shirt....

0 kommentarer