Depression

jan 10, 2023Viden

Hvad er depression?

Depression er en psykisk lidelse, der påvirker hjernen i en sådan grad, at det forringer livskvaliteten på den ene eller på den anden måde og opstår en tilstand hvor der opleves føler tristhed samt manglen på energi. Det er en udbredt sygdom, som rammer mange danskere hvert eneste år og nogle personer har en større tendens til at opnå denne tilstand end andre. Depression kan svinge i sværhedsgraden og være alt fra en let og forbigående depression, der kun i få henseender vil forhindre nogle af dagligdagens gøremål, mens der ved en længere varende dyb depression, kan være tale om en sådan grad, at det forringer livskvaliteten i stor stil.

Depression i tal

Depression er en psykisk tilstand der rammer mange danskere hvert år. Hvert år diagnosticeres et antal der er svarende til hver femte dansker og nogle har større tendens til at udvikle sygdommen end andre. I følge Psykiatrifonden er depression en tilstand, der som oftest viser sig første gang i den unge alder omkring 15-25 års alderen. Videbech, P, 2020 har skrevet, at der ved en ubehandlet depression, oftest går 6-12 måneder før den er ovre, men nogle varer denne ved. Af de diagnosticerede tilfælde, vil der være 10-30% af disse personer, der udvikler kronisk depression i følge Sundhedsstyrelsen referenceprogram fra 2007 og Gerlach, J. et. al 2004 beretter fra Psykiatrifondens forlag, af de kroniske tilfælde har 30% større risiko for at begå selvmord end resten af den danske befolkning.. Som oftest vil det være således, at der vil komme flere tilfælde med depression, da Sundhedsstyrelsen beretter om, at 60-80 % af tidligere diagnosticerede, får samme diagnose flere gange i gennem livet.

En psykisk sygdom eller sindstilstand?

Der er i nogle tilfælde blandt forskerne lidt uenighed om, hvad der er årsagen til, at der opstår depression hos en person. Er der tale om en egentlig fysisk psykisk sygdom eller en sindstilstand? Dog tyder det på, at der ved mange tilfælde af de diagnosticerede depressioner, foregår et uhensigtsmæssigt samarbejde mellem forskellige centre i hjernen, hvoraf der er større tendens til, at få negative tanker, hvilket fører til de depression symptomer, der kendes. Det er også dette manglende samarbejde mellem hjernens funktioner og centre der gør, at en depression kan give fysiske symptomer som nedsat balance og samtidig også nedsætte immunsystemet, hvoraf at følgesygdomme hurtigt kan opstå.

Forskellige grader af depression

Depression er ikke en fastlagt sygdom i den forstand, at der findes en bestemt række symptomer som skal være opnået for at få diagnosen. Der findes forskellige grader af depression og samtidig vil det også være således, at de erfaringer, der er opnået i gennem livet, spiller ind på det udfald som sygdomsbilledet viser. Derfor kan det først og fremmest være svært at oplyse omkring hvilke symptomer der skal væres opmærksom på, da det er forskelligt fra person til person og i hvor svær en grad sygdommen opstår.

En depression deles først og fremmest op mellem de forskellige grader af sygdommen, men her under er der også to typer af depressionens form der gør sig gældende, nemlig den melankolske depression og den atypiske depression. Først nævnte er den som de fleste personer bliver ramt af, her er der ved melankolsk depression tale om en konstant hæmning af tanker, følelser og bevægelser, hvor der hurtigt opstår tilstødende fysiske symptomer. Den atypiske depression er svingende og mindre konstant end den melankolske. Her vil det ses, at det særligt er omstændighederne og omgivelserne der har en påvirkning på om der er symptomer på den depressive tilstand til stede.

Let depression

Ved en led depression defineres symptomerne og graden på en sådan vis, at det er muligt for de ramte personer, at fortsætte en normal hverdag. Her vil der være tale om at kunne opretholde fritidsaktiviteter, fritidsinteresser og de sociale relationer men i en tilstand hvor der er nedsat livskvalitet og glæde ved at gøre disse ting. Det er særligt energiniveauet og søvnen der bliver påvirket ved en let depression.

Moderat depression

Hvis der er tale om en moderat depression, kan der i mange tilfælde være tale om en tilstand der gør, at det er svært at opretholde den normale hverdag i samme omfang som vanligt. Både familielivet og fritidsinteresserne bliver påvirket og der ses en tendens til at trække sig tilbage med mindst mulig kontakt til omverdenen. Her vil det især være søvnen, der er påvirket, hvor personer med moderat depression både kan have svært ved at falde i søvn og sove tungt eller længe.

Svær depression

Når der er tale om en svær depression, er der tale om en hverdag der på ingen måde er fungerende. Det er en tilstand der i sin grad er stærkt påvirkende på livskvaliteten og der er hverken mulighed for at arbejde, komme til fritidsinteresser eller være deltagende ved sociale begivenheder eller forholdet til familien. Der vil ved en svær depression være tale om mange og stærke symptomer og i langt de fleste tilfælde kan der her være tale om selvmordstanker, oftest som følge af vrangforestillinger og hallucinationer.

Tegn på depression

Det er mest af alt graden af depressionen der er afgørende for, hvilke symptomer og tegn der opstår som følge af den psykiske lidelse. Samtidig kan fortidens oplevelser have en indvirkning på, hvordan at den enkelte person formår at takle tilfældet. Det er både psykisk og mentalt at kroppen kan blive påvirket af, at have en depression.

 • Følelsen af tristhed og negative tanker
 • Manglende interesse i omgivelserne
 • Nedsat lyst til at opretholde interesser
 • Træthed og manglende evne til at sove
 • Isolerer sig fra social interaktion
 • En stærk skyldfølelse
 • Manglende koncentration
 • Hæmning af tale, bevægelse og tanke
 • Ændret appetit
 • Selvmordstanker
 • Hallucinationer og vrangforestillinger

Det er ikke alle symptomer der gør sig gældende for personer med en depression og nogle kan have en svær grad af depression, helt uden at de selv ligger mærke til det. Derfor vil der i mange tilfælde også være tale om depression der ikke bliver behandlet tilstrækkeligt medicinsk eller ved anden form for terapi.

Behandling af depression

Der findes gode muligheder for at behandle depression, både medicinsk og ved andre former og terapi. Det er også muligt at forebygge depression, hvilket er særligt relevant for de personer der tidligere har fået stillet diagnosen. Medicinsk terapi kan langt fra stå alene med behandlingen af en depression dog. Kognitiv terapi eller psykoterapi er en vigtig del af den samlede behandling. Psykoterapi ses som værende den mest effektive behandlingsform på den lange bane, hvor det læres at håndtere de tankemønstre, der opstår og ændre dem til at være mindre depressive. Ved at være i terapi hos fagfolk, hjælper de dig med, at lære din depression at kende, så du kan holde øje med særlige opmærksomhedspunkter og forebygge, at det udvikler sig til en sværere grad af depression.

Elektrochok er en terapi form som tidligere har været meget hyppigt anvendt mod depressioner. Det er særligt ved de svære tilfælde af depression at dette er relevant og tilbydes til de personer der ikke har en ønskelig gavnlig effekt at de andre typer af behandlinger. Det er en behandling der foretages under bedøvelse, hvor der sendes bølger gennem de påvirkede centre i hjernen og er en dokumenteret effektiv behandling mod flere psykiske sygdomme.

Er du depressiv?

Hvis du har nogle af de symptomer der som oftest gør sig gældende for personer med depression og som er varende i en længere periode, så kan der være tale om tilfælde af den psykiske lidelse depression i en let, moderat eller svær grad. Det kan også være, at du slet ikke har lagt mærke til de ændringer der gør sig gældende for dig, men at du stadig lider af sygdommen. Er du i tvivl om du lider af depression, så skal du først og fremmest kontakte din læge, en psykolog eller behandler, der kan hjælpe dig med at se din tilstand udefra og eventuelt henvise dig til de rette fagpersoner eller selv stille diagnosen for at kunne hjælpe dig bedst muligt.

FAQ

Hvordan ved jeg om jeg har depression?

Hvis du har flere af de symptomer der gør sig gældende for depression og at det har gjort sig gældende i en længere periode, kan det være at du lider af depression. Det er din læge der skal henvise dig til en psykolog, der kan foretage diagnosticeringen.

Hvor mange lider af depression i Danmark?

I Danmark rammes omkring hver femte person med depression. Det antages at omkring halvdelen af alle tilfælde bliver diagnosticeret gennem en læge, mens at de resterende går over efter en rum tid, som oftest er på 6 til 12 måneder.

Kan alle rammes af depression?

Alle kan potentielt rammes af depression, men af en endnu uforklarlig årsag, er der nogle personer der er højere disponeret for at tilgå sygdommen end andre. Det ses, at personer der tidligere har været deprimeret, har en større sandsynlighed for at blive det igen senere i livet.

Findes der behandling mod depression?

Der er flere forskellige typer af behandlinger der er målrettet depression. Som oftest vil der være tale om en kombination af forskellige behandlingsformer som eksempelvis medicinsk behandling samt psykoterapi i den ene eller den anden form. Ved svær depression kan der også komme elektrochok på tale, såfremt at der ikke er opnået den ønskede effekt fra den øvrige behandling.

 

Blogs

Nyeste blogindlæg

 

 

Modehuse skaber fornyelse til klassiske beklædningsgenstande

Modehuse skaber fornyelse til klassiske beklædningsgenstande

Sponsoreret indlæg De fleste kender til t-shirten, som næsten er et ikonisk stykke tøj. Den kan findes både i de mest simple former, men også med smart udskæring og snit. Når de fleste mennesker tænker på en standard stykke tøj, vil mange straks tænke på en t-shirt....

0 kommentarer